Danske husejere plages af fugt i kælder.

Fugt i kælder

De fleste opdager, når de flytter i hus, at listen over opgaver der skal udføres og vedligeholdes kan være overraskende lang. En bolig kræver vedligeholdelse, og der skal hele tiden holdes øje med boligens generelle tilstand. De mange forskellige rum kombineret med både indvendig og udvendig vedligeholdelse kan gøre, at der bare er nogle rum der ikke får samme opmærksomhed. Specielt er kælderen ofte brugt til enten at vaske tøj, opbevaring eller andre gøremål der gør, at man ikke bruger så meget tid i netop dette areal af ens bolig. Netop derfor bliver mange også overraskede over, at de lige pludselig står med fugt i kælderen.

Boligens fundament er, selvom man ikke umiddelbart kan se det, ofte meget udsat for fugt og vand fra den omkringliggende jord. Specielt ældre boliger, hvis fundament er gammelt og slidt, er særligt modtagelige for fugt, og derved opstår fugt i kælderen. Det kan måske komme bag på nogle, men faktisk så kan få kvadratmeter mur indeholde mange hundrede liter vand. Det er derfor ikke så underligt at du får fugt i kælder.

Følgeskader i forbindelse med fugt i kælder

Fugt i kælder er problematisk på mange områder, og der følger en række forskellige komplikationer med. Fugt i kælderen skaber et miljø hvor skimmelsvamp har gode muligheder for at opstå og udvikle sig. Skimmelsvamp kan medføre en række forskellige kroniske lidelser, og der kan blandt andet forekomme allergi og astma hos beboere der opholder sig i de fugtramte arealer af boligen. Derudover, så kan fugt i kælder være skyld i, at der sker skade på de opbevarede genstande i rummene. Da flere anvender kælderen som opbevaringsrum, er det derfor særligt vigtigt at være opmærksom på fugt i kælderen, og få gjort noget ved det.