Emil Raun hjælper danskere på jobmarkedet

Emil Raun er navnet på den ene af to direktører af virksomheden Varda ApS. Sammen med makkeren Jens M. Berthelsen startede Emil Raun selskabet i 2008 med et brændende ønske om at hjælpe unge mennesker og familier med børn – børn og unge, som frivilligt eller tvunget er bosat eller anbragt uden for familiens fire vægge. Udgangspunkt med det ihærdige foretagende var at tilbyde døgndækning til unge mennesker anbragt i egen bolig, eftersom det, i diverse undersøgelser, stod klart, at mange udsatte unge har svært ved klare sig i deres nærmiljø. Emil Raun og Varda har lige siden bistået med støtte til unge i form af mentorordninger, efterværn, bostøtte og familievejledning.

Ud af det daglige arbejde og behovet for at hjælpe udsatte unge, kom Emil Raun på idéen til virksomheden Varda Job – en sideorganisation til Varda ApS, som agerer som et jobcenter, der yder socialfaglig bistand til kommuner, forsikringsselskaber og private virksomheder. Med et skarpt professionelt hold af socialrådgivere, socialfomidlere og diverse tilknyttede konsulenter, læger, neurologer og psykologer mv. har Emil Raun skabt et virksomhedsfundament, der har kompetencer i alskens ydelser inden for sygedagpenge, løntilskud, fleksjob, kontanthjælp, ressourceforløb og meget mere.

Emil Raun tager udgangspunkt i mennesker

Emil Raun er et menneske med interesse i andre mennesker. Dette ses tydeligt i dagligdagens arbejde de senere år, både i Varda og Varda Job. Og måske lå det bare i kortene får Emil Raun, at han skulle beskæftige sig med at hjælpe mennesker. Uddannet cand.scient.adm. fra Aalborg Universitetscenter og med ledelsesdiplomer fra DJØF og Odense Kommune har Emil Raun et langt uddannelsesforløb bag sig, og dette sammenholdt med hans professionelle baggrund og erfaring som konsulent, sagsbehandler og direktør i forskellige kommunale instanser, har Emil Raun skabt den bedste forudsætning for at kunne hjælpe mennesker i det offentlige system.

 

Og selvom det er en selvfølge, at virksomheder afhænger af at have mennesker til at varetage den, så er det desværre ikke alle, der har lige nemt ved at overbevise en arbejdsgiver om, hvorfor den deres arbejdskraft kan gavne på en given arbejdsplads. Det handler i Emil Raun og Vardas henseende at støtte og ruste mennesker bedst muligt til at komme ud på arbejdsmarkedet.

 

Oplevelser fra verden har påvirket tankegangen

Som så mange andre i en globaliseret verden, hvor afstandene mellem lande og kulturer mindskes for hver time, der går, har Emil Raun taget ved lære af sine egne oplevelser i det store udland. Med længerevarende ophold i Bologna (Italien) og i USA, hvor sidstnævnte især gjorde stort indtryk på Emil Raun, oplevede han for alvor, hvordan fattige familier uden for jobmarkedet hver dag kæmper for at klare tilværelsen.

 

Ved at rejse ud i verden og opleve andre samfundskulturer får man ofte sat et andet perspektiv på tingene, og der hersker ingen tvivl om, at oplevelserne i USA sidder fast i tankerne hos Emil Raun i den daglige indsats hos Varda og Varda Job.

 

Emil Raun om mennesker og arbejdslivet

Én af de store årsager til skabelsen af Varda Job er at selve arbejdet i et moderne vestligt samfund har altafgørende betydning for det enkelte individs opfattelse af sig selv og dennes plads i samfundet.

 

Et arbejde er lig med en identitetsfølelse, og arbejdslivet bliver en større og større del i den almene danskers hverdag og privatliv. Derfor ligger det Emil Raun meget på sinde at hjælpe de udsatte mennesker med rådgivning i forhold til at skabe sig denne identitetsfølelse, hvad enten det er unge udsatte, der skal inkluderes i deres nærmiljø, eller folk som skal (tilbage) på arbejdsmarkedet.

 

Læs mere om Emil Raun på hans personlige blog eller følg Emil Raun på Twitter.

 

Har du endvidere lyst til at vide mere om Emil Raun, Varda ApS og Varda Jobservice, kan du klikke dig videre til de respektive hjemmesider.

 

www.varda.dk

www.vardajob.dk